Forretningsorden

Bestyrelsen

Bestyrelsen består af et forretningsudvalg samt formænd for aktivitetsudvalgene.

 • Foreningens daglige ledelse er bestyrelsen.
 • Bestyrelsen er beslutningsdygtig når mindst 7 er til stede.
 • Ved evt. afstemning afgøres udfaldet ved simpel stemmeflertal. Ved stemmelighed er formandens stemme udslagsgivende.
 • Foreningen tegnes i det daglige af formanden, som også er den person, der udtaler sig på foreningens vegne, og ved dennes forfald er det næstformanden. Intet enkelt bestyrelsesmedlem kan forpligte foreningen.
 • Udvalgsformanden kan kun udtale og forpligte udvalget i det omfang, der berører det enkelte aktivitetsudvalg.
 • Ved underskrift af dokumenter, som forpligter foreningen, skal dette ske ved formandens, næstformandens og kassererens underskrift.
 • Bestyrelsens medlemmer er forpligtet til gensidigt at orientere hinanden om forhold af fælles interesse for foreningen.

Møder

 • Der afholdes bestyrelsesmøde hver 6 uge med undtagelse af juli. Der kan indkaldes til et ekstra bestyrelses møde, når et udvalg fremsætter ønske herom. Dagsorden udsendes til alle deltager før mødets afholdelse.
 • Der afholdes 1 - 2 årlige møder efter behov omkring relevante emner. Bestyrelsen og alle udvalgsmedlemmer evt. ledere og trænere deltager i disse møder.
 • Forretningsudvalgets sekretær fører protokol over bestyrelsesmøderne. Der udsendes mødereferater til alle bestyrelsesmedlemmer snarest muligt og senest 2 uger efter mødets afholdelse.
 • Aktivitetsudvalgene fører selv protokol for udvalgets møder. Referat fra udvalgsmøder sendes til klubbens formand.

Hjemmesiden bruger cookies.

Cookies er nødvendige for at få hjemmesiden til at fungere, men de giver også info om hvordan du bruger vores hjemmeside, så vi kan forbedre den både for dig og for andre. Cookies på denne hjemmeside bruges primært til trafikmåling og optimering af sidens indhold. Læs mere her..