Menighedsrådene

Højmark Menighedsråd

Lem Menighedsråd

 

Møder

Menighedsrådsmøderne er altid offentlige - og enhver er velkommen til at overvære et møde.

Om arbejdet (tekst: Jonna Gramstrup Kristensen)

”Undetegnede erklærer herved på ære og samvittighed at ville udføre det mig betroede hverv i troskab mod den danske evangelisk-lutherske folkekirke, så at den kan byde på gode vilkår for den kristne menigheds liv og vækst." Dette løfte skriver vi som nyvalgte menighedsrådsmedlemmer under på, når vi starter i menighedsrådet. Det lyder flot og vidtløftigt. Nede på jorden ses det i et lidt andet perspektiv.

Menighedsrådet har det økonomiske ansvar indenfor de rammer, man i fællesskab på provsti-niveau og med provstiudvalget som koordinator, kan blive enige om. Hovedparten af Folkekirkens penge administreres af menighedsrådene. Vi prioriterer de kirkelige aktiviteter.

Menighedsrådet har et stort og her i sognet meget velfungerende samarbejde med præsten. Præsten er i princippet uafhængig af menighedsrådet, det skal dog understreges, arbejdet her finder sted i et samvirke mellem præst og menighedsråd – i respekt for hinandens kompetencer og kundskaber.

Vi er også ansættelsesmyndighed og arbejdsgiver for de kirkelige medarbejdere. Vi afholder medarbejderudviklingssamtaler og personalemøder. Her i sognet har vi udarbejdet en lille folder med vores personalepolitik.

Vi er ansvarlige for vedligeholdelsen på alle kirkebygninger: Kirken, Kirkehuset, graverfaciliteterne samt for kirkegården og diverse udenomsarealer.

Vi arrangerer selv og/eller i samarbejde med forskellige foreninger koncerter, sangaftner, foredrag og udflugt for sognets pensionister. Vi laver særskilt Kirkeblad, som udkommer sammen med Sognebladet.

Hjemmesiden bruger cookies.

Cookies er nødvendige for at få hjemmesiden til at fungere, men de giver også info om hvordan du bruger vores hjemmeside, så vi kan forbedre den både for dig og for andre. Cookies på denne hjemmeside bruges primært til trafikmåling og optimering af sidens indhold. Læs mere her..